Monthly Archives: Tháng Tám 2022

CÁCH ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ THẦU THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 18 NGHỊ ĐỊNH 63/2013/NĐ-CP

Điều 18. Đánh giá hồ sơ dự thầu1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu, bao gồm:a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ dự thầu;b) Kiểm tra các thành phần của hồ sơ dự thầu, bao gồm: Đơn dự thầu, thỏa thuận liên danh (nếu có), giấy ủy […]


      

      

            
      
      
Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.