CHẤM THẦU LÀ GÌ ?

Không ít người băn khoăn chấm thầu là gì và cách chấm thầu qua mạng thực hiện ra sau khi mà đa số các gói thầu hiện nay đã bắt đầu thực hiện qua mạng. Hôm nay hãy cùng MOITHAU.VN tìm hiểu với bài viết sau đây.

Chấm thầu, hay cách gọi chính xác và đúng chuyên ngành là đánh giá hồ sơ dự thầu là một bước quan trọng trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà thầu/lựa chọn nhà đầu tư. Sau khi hồ sơ mời thầu được phát hành, đến thời điểm đóng/mở thầu được Bên mời thầu tiến hành mở các hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự, sau khi kiểm tra sơ bộ thì các hồ sơ dự thầu của các nhà thầu sẽ được giao lại cho tổ chấm thầu (tổ chuyên gia) để bắt đầu đánh giá các hồ sơ dự thầu.

Tô chấm thầu có thể làm việc độc lập từng thành viên hoặc làm việc tập trung và có ý kiến chung vào báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, việc chấm thầu được thực hiện trên cơ sở hồ sơ mời thâu được duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan về đấu thầu. Sau khi chấm thầu tổ chấm thầu có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá gửi bên mời thầu thực hiện các bước tiếp theo, tùy theo từng loại gói thầu mà báo cáo cần nêu rõ việc xếp hạng nhà thầu hoặc điểm kỹ thuật hoặc kiến nghị nhà thầu trúng thầu.


      

      

            
      
      
Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.