Author Archives: admin

CÁCH ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ THẦU THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 18 NGHỊ ĐỊNH 63/2013/NĐ-CP

Điều 18. Đánh giá hồ sơ dự thầu1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu, bao gồm:a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ dự thầu;b) Kiểm tra các thành phần của hồ sơ dự thầu, bao gồm: Đơn dự thầu, thỏa thuận liên danh (nếu có), giấy ủy […]

CHẤM THẦU QUA MẠNG THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

Về cơ bản việc chấm thầu (đánh giá hồ sơ dự thầu E-HSDT) qua mạng được thực hiện các bước tương tự như việc chấm thầu thông thường, Tổ chấm thầu có thể lựa chọn đánh giá theo quy trình 01 hoặc quy trình 02 như sau: 1. Quy trình 01: Áp dụng đối với […]

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA CHẤM THẦU

Bao gồm 3 nguyên tắc cơ bản của chấm thầu: Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ […]

MỞ THẦU QUA MẠNG ĐƯỢC THỰC HIỆN THẾ NÀO ?

Mở thầu là bước quan trọng trong chuỗi các nghiệp vụ thực hiện đấu thầu. Vậy mở thầu qua mạng thực hiện như thế nào ? Sau đây là 9 bước đấu thầu qua mạng: Bước 1: Đăng ký và xác thực tài khoản. Bước 2: Đăng tải dự án, đăng tải kế hoạch lựa […]