Category Archives: ĐẤU THẦU

THỜI HẠN, QUY TRÌNH CUNG CẤP VÀ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU

Trường hợp tự đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: Khoản 1 Điều 8 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định đối với thời hạn, cách thức thực hiện trong trường hợp tự đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như sau: “Điều 8. Thời hạn, quy […]


      

      

            
      
      
Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.